TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

YHTIÖ ON VELVOLLINEN VARMISTAMAAN KÄYTTÄJIEN HENKILÖTIETOJEN SUOJAN, MUKAAN LUKIEN KÄYTTÄJIENSÄ ANTAMAT TIEDOT ASIAA KOSKEVIEN LAKIEN MUKAISESTI. YHTIÖN TULEE PITÄÄ VOIMASSA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖNSÄ SEKÄ SOVELLETTAVAT LAIT JA MÄÄRÄYKSET, JOTKA ON NIMETTY KÄYTTÄJÄTIETOJEN PITÄMISESTÄ JA KÄSITTELEMISESTÄ. TOINEN HUOMION ARVIOINEN AISA ON, ETTÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSILLA JA VERKKOSIVUSTOILLA ON TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖNSÄ, EIKÄ BITCOIN-DIGITAL.COMILLA OLE SIIHEN YHTEYTTÄ.

Tietosuojakäytännön muutokset

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöään, kun sen palveluja koskeviin lakeihin tulee muutos.

Muutosten tai poistojen toteutuessa Yhtiö ilmoittaa käyttäjilleen sähköpostitse tai verkkosivuston sisäänrakennetulla uutissyötteen kautta, jos se todetaan tarpeelliseksi.

Käyttäjän mahdollisuus hallita tietojaan

Käyttäjän vastuuvelvollisuus hallita sähköpostiosoitteitaan ja salasanojaan sekä tarjota yksityisyyttä kolmansien osapuolten sovelluksilta ja verkkosivustoilta.

Yhtiötä ei voida pitää vastuullisena käyttäjään liittyvistä vahingoista tai menetyksistä, jos käyttäjät eivät anna Yhtiölle oikeita tietoja tai eivät suojaa tilitietojaan.

Jos käyttäjä epäilee tai havaitsee identiteettivarkauksia, käyttäjän on muutettava salasana ja lähetettävä palautetta Yritykselle. Voit tehdä tämän linkin kautta bitcoin-digital.net/contact välittömästi.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat identiteettivarkauksista, käyttäjän huolimattomuudesta johtuen.

Ilmoitukset ja uutiset

Yhtiö vastaa käyttäjälle tiedottamisesta sähköpostitse tai muulla käyttäjän ilmoittamalla sähköpostiosoitteella.

Yhtiön on käytettävä verkkosivuston ilmoitustaulua kaikissa julkisissa ilmoituksista.

Turvallisuus

Yhtiön tulisi suojata kaikkia käyttäjiään luvattomalta pääsyltä, sekaantumiselta ja tietojen poistamilta.

Käyttäjän profiilin käyttö edellyttää salasanaa, mukaan lukien arkaluontoiset tiedot käyttäjän salaustilitietoina.

Siitä huolimatta tietoja, jotka käyttäjä päättää lähettää, ei voida taata sen vuoksi, että yhdenkään verkkoyhteyden ei ole osoitettu palvelevan täydellistä suojausta.

Tästä johtuen tiedoilla on todennäköisyys joutua jonkun käsiin, vioittua, muuttaa tai poistaa.

Käyttäjän oikeudet

Jokaisella Bitcoin Digital käyttäjällä on alla luetellut oikeudet.

1. Oikeus saada tietoja

Ennen henkilötietojen hankkimista ja käsittelyä Bitcoin Digital antaa kaikki tarvittavat tiedot oikeudellisista kysymyksistä ja pyytää hyväksyntää.

2. Oikeus tarkastella ja korjata

Kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella tai korjata henkilökohtaisia tietojaan milloin tahansa tiliasetusten avulla.

3. Peruuttamisoikeus

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa jäsenyytensä palveluista tai itse tilistä.

4. Oikeus vastustaa

Kuka tahansa EU:ssa oleskeva käyttäjä voi vastustaa tietosuojakäytännön valvontaa tekemällä valituksen.

Sopimuksen irtisanominen ja käyttörajoitukset

Kun käyttäjä päättää lopettaa jäsenyytensä bitcoin-digital.netissä, hän voi poistaa tilinsä ja peruuttaa jäsenyytensä milloin tahansa Yhtiön määrittelemillä menettelyillä.

Oletetaan, että uusi jäsen hyväksyy käyttäjäsopimuksen ja luo tilin, mutta ei vastaa Bitcoin Digital -vahvistussähköpostiin.

Tässä tapauksessa Yhtiö voi rajoittaa tai estää käyttäjän palvelun käyttöä, mikä voi aiheuttaa käyttäjän jäsenyyden menettämisen kokonaan. Jos palvelu peruutetaan ja siten lopetetaan, kaikki jäljellä olevat käyttäjätietoja koskevat tiedot on lopetettava samanaikaisesti. Siksi käyttäjät ovat vastuussa henkilökohtaisten tietojen tai sisällön menettämisestä tilinsä poistamisen ja jäsenyyden lopettamisen jälkeen.

Yhdistetään sinut alueesi parhaaseen välittäjään...