Dasar Privasi

SYARIKAT BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMASTIKAN PERLINDUNGAN MAKLUMAT PERIBADI PENGGUNA, TERMASUK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PENGGUNA, SEPERTI YANG DIGARISKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN. SYARIKAT AKAN MENURUTI DASAR PRIVASINYA SEPERTI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIBENARKAN BERTUJUAN UNTUK MENYIMPAN DAN MEMPROSES MAKLUMAT PENGGUNA. SATU FAKTOR LAIN YANG PERLU DIBERI PERHATIAN ADALAH, APLIKASI DAN LAMAN WEB PIHAK KETIGA MEMPUNYAI DASAR PRIVASI MEREKA SENDIRI, DAN BITCOIN-DIGITAL.COM TIADA KAITAN DENGANNYA.

Perubahan terhadap Dasar Privasi

Syarikat berhak untuk meminda Dasar Privasinya apabila perubahan berlaku dalam undang-undang berkaitan perkhidmatannya.

Sekiranya pengubahsuaian atau pemadaman berlaku, Syarikat akan memaklumkan penggunanya melalui e-mel atau suapan berita di laman web sekiranya perlu.

Tanggungjawab Pengguna dalam Menguruskan Maklumat Mereka

Adalah tanggungjawab pengguna untuk menguruskan alamat e-mel dan kata laluan mereka dan memberikan privasi dari aplikasi dan laman web pihak ketiga.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap kerosakan atau kerugian berkaitan pengguna apabila pengguna tidak memberikan maklumat yang betul kepada Syarikat atau tidak berhati-hati dengan maklumat akaun mereka.

Jika pengguna mengesyaki atau mengesan sebarang kecurian identiti, pengguna harus menukar kata laluan dan menghantar maklum balas kepada Syarikat. Anda boleh melakukannya melalui pautan bitcoin-digital.net/contact dengan serta merta.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang disebabkan oleh kecurian identiti yang disebabkan oleh kecuaian pengguna.

Pemberitahuan dan Berita

Syarikat bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengguna melalui e-mel atau alamat hubungan lain yang telah diberikan oleh pengguna.

Syarikat akan menggunakan papan buletin di laman web untuk sebarang pengumuman awam.

Keselamatan

Syarikat akan melindungi semua penggunanya daripada akses, campur tangan dan pemadaman maklumat yang tidak dibenarkan.

Kata laluan diperlukan bagi memberikan akses kepada profil pengguna, termasuk data sensitif sebagai maklumat akaun kripto pengguna.

Namun, maklumat yang dipilih oleh pengguna untuk didedahkan tidak akan dijamin kerana tiada sambungan rangkaian yang terbukti dapat memberikan perlindungan sepenuhnya.

Oleh itu, maklumat itu mempunyai kemungkinan untuk diakses, dirosakkan, diubah, atau dipadam.

Hak-hak Pengguna

Setiap pengguna Bitcoin Digital mempunyai hak yang disenaraikan di bawah.

1. Hak untuk Menerima Maklumat

Sebelum mendapatkan dan memproses maklumat peribadi, Bitcoin Digital akan memberi semua maklumat yang diperlukan berkenaan hal undang-undang dan meminta persetujuan anda.

2. Hak untuk Melihat dan Membetulkan

Mana-mana pengguna boleh melihat atau membetulkan maklumat peribadi pada bila-bila masa melalui tetapan akaun.

3. Hak untuk Membatalkan

Mana-mana pengguna berhak untuk membatalkan keahlian mereka terhadap perkhidmatan atau akaun mereka itu sendiri.

4. Hak untuk Menolak

Mana-mana pengguna yang bermastautin di Kesatuan Eropah boleh menolak penyeliaan dasar privasi dengan membuat aduan.

Penamatan Perjanjian dan Sekatan Penggunaan

Apabila pengguna mengambil keputusan untuk menamatkan keahlian bitcoin-digital.net, mereka boleh memadamkan akaun mereka dan membatalkan keahlian mereka pada bila-bila masa mengikut prosedur yang telah ditentukan oleh Syarikat.

Sekiranya ahli baru bersetuju dengan perjanjian pengguna dan mencipta akaun tetapi tidak mendapatkan e-mel pengesahan Bitcoin Digital, Syarikat boleh menyekat atau menghalang penggunaan perkhidmatan oleh pengguna, yang boleh menyebabkan pengguna kehilangan keahlian mereka sepenuhnya.

Sekiranya berlaku pembatalan yang membawa kepada penamatan perkhidmatan, semua data yang masih ada berkenaan maklumat pengguna akan ditamatkan sekaligus. Oleh itu, pengguna bertanggung jawab jika kehilangan maklumat peribadi atau kandungan selepas memadamkan akaun mereka dan menamatkan keahlian mereka.

Menghubungkan anda dengan broker terbaik untuk wilayah anda ...