POLITYKA PRYWATNOŚCI

FIRMA JEST ZOBOWIĄZANA DO ZAPEWNIENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW, W TYM INFORMACJI DOSTARCZONYCH PRZEZ NCIH, ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI PRAWA. FIRMA POWINNA STAĆ NA STRAŻY SWOJEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI OPRÓCZ PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW I PRZEPISÓW WYZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH. INNYM CZYNNIKIEM, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ JEST TO, ŻE APLIKACJE I STRONY INTERNETOWE INNYCH FIRM MAJĄ SWOJE POLITYKI PRYWATNOŚCI, A BITCOIN-DIGITAL.COM NIE MA Z NIMI ZWĄZKU.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących jej usług.

Po wprowadzeniu zmian lub usunięciu danych Firma poinformuje o tym swoich użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wbudowanego w stronę internetową kanału informacyjnego, jeśli okaże się to konieczne.

Uprawnienia użytkownika do zarządzania swoimi danymi

W ramach odpowiedzialności użytkownika za zarządzanie adresami e-mail i hasłami oraz zapewnienie prywatności z aplikacji i stron internetowych innych firm.

Firma nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty użytkowników, którzy nie dostarczą prawidłowych informacji lub nie zabezpieczają swoich danych na koncie.

Jeśli użytkownik podejrzewa lub wykryje kradzież tożsamości, musi zmienić hasło i wysłać Firmie stosowną informację na ten temat. Można to zrobić natychmiast za pośrednictwem linku bitcoin-digital.net/contact

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane kradzieżą tożsamości, która wynika z zaniedbania użytkownika.

Powiadomienia i aktualności

Firma jest odpowiedzialna za informowania użytkownika o zmianach i aktualnościach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego adresu kontaktowego podanego przez użytkownika.

Firma będzie wykorzystywać kanał informacyjny na swojej stronie internetowej do publikacji wszelkich ogłoszeń publicznych.

Bezpieczeństwo

Firma powinna zabezpieczyć wszystkich swoich użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ingerencją i usunięciem jakichkolwiek informacji.

Hasło jest wymagane do udzielenia dostępu do profilu użytkownika, w tym do danych wrażliwych, takich jak informacje o koncie kryptowalutowym użytkownika.

Niezależnie od tego, informacje, które użytkownik zdecyduje się przekazać, nie są gwarantowane, ponieważ żadne połączenie sieciowe nie zapewnia całkowitej ochrony.

Istnieje prawdopodobieństwo, że dane mogą zostać udostępnione, uszkodzone, zmienione lub usunięte.

Prawa użytkownika

Każdemu użytkowniku Bitcoin Digital przysługują prawa wymienione poniżej.

1. Prawo do otrzymywania informacji

Przed uzyskaniem i przetwarzaniem danych osobowych, Bitcoin Digital dostarczy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących kwestii prawnych i poprosi użytkownika o zgodę.

2. Prawo do wglądu i poprawiania danych

Każdy użytkownik może w każdej chwili przejrzeć lub poprawić dane osobowe poprzez ustawienia swojego konta.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

Każdy użytkownik ma prawo do rezygnacji z członkostwa z usługi lub z samego konta.

4. Prawo do sprzeciwu

Każdy użytkownik zamieszkały w UE może sprzeciwić się nadzorowi polityki prywatności poprzez złożenie skargi.

Wypowiedzenie umowy i ograniczenia użytkowania

Gdy użytkownik zdecyduje się zakończyć swoje członkostwo w bitcoin-digital.net, może usunąć swoje konto i anulować członkostwo w dowolnym momencie, postępując zgodnie z procedurami określonymi przez Firmę.

W przypadku, gdy nowy członek akceptuje umowę użytkownika i tworzy konto, ale nie odbierze e-maila potwierdzającego od Bitcoin Digital, Firma może ograniczyć lub uniemożliwić mu korzystanie z usługi, co może spowodować całkowitą utratę członkostwa.

W przypadku rezygnacji i tym samym zakończenia korzystania z usług, wszystkie pozostałe dane o użytkowniku zostaną jednocześnie usunięte. Dlatego też użytkownicy są odpowiedzialni za utratę danych osobowych lub treści po usunięciu konta i zakończeniu członkostwa.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie...