REGULAMIN

Bitcoin Digital to zautomatyzowany system handlu kryptowalutami, który umożliwia użytkownikom inwestowanie w to, co jest skłonne zyskać na wartości w stale zmieniającej się i zmiennej gospodarce. Bitcoin Digital wymaga zgody i upoważnienia do inwestowania w określone akcje w imieniu swoich użytkowników, które mogą zostać udzielone poprzez zaakceptowanie umowy. Zautomatyzowany robot ma zdolność do wykonywania wielu transakcji w tym samym czasie.

Firma nie gwarantuje stale rosnącego zysku. Zapewnia jednak swoim użytkownikom narzędzia i niezbędną pomoc w rozbudowie ich portfela.

Uzyskując dostęp i korzystając z bitcoin-digital.net, użytkownik akceptuje i zgadza się na Regulamin. Ponadto, podczas korzystania z usług Bitcoin Digital, użytkownik podlega wszystkim wytycznym i zasadom usług handlowych firmy.

Treść prezentowana przez Bitcoin Digital opiera się na robocie handlowym, który decyduje, w który towar zainwestować kryptowalutę użytkownika w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności. Po zarejestrowaniu się użytkownika, weryfikacji i zalogowaniu się na swoje konto, proces konfiguracji zostanie zakończony. Usługi, które użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Bitcoin Digital, są oparte na przeglądarce. Nie jest wymagane pobieranie ani instalacja żadnego oprogramowania. Użytkownik może zalogować się na swoje konto i zacząć korzystać z Bitcoin Digital i połączonych usług za pomocą dowolnej przeglądarki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji lub wyzwania związane z śledzeniem aktualizacji wynikających z problemów z łącznością.

Od momentu przystąpienia do korzystania ze zautomatyzowanej usługi inwestowania w kryptowaluty Bitcoin Digital użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulami. Jeśli użytkownik nie zgadza się z przedstawionymi warunkami, nie powinien korzystać z tej strony i jej usług.

Bitcoin Digital i wszystkie jego komponenty są oferowane w celach informacyjnych oraz finansowych. Firma nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność podanych informacji, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w tych informacjach, jak również nie udziela jakiejkolwiek gwarancji pewnego dochodu lub stałego zysku.

Właścicielem Bitcoin Digital i jego oryginalnej treści oraz funkcji jest Bitcoin Difital. Treśći oraz funkcje są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności.

Bitcoin Digital zastrzega sobie prawo do sporadycznej zmiany tych warunków. Dalsze korzystanie z serwisu przez użytkownika będzie oznaczało akceptację wprowadzanych zmian. W przypadku gdy nastąpi jakakolwiek modyfikacja, zmiana lub usunięcie treści bądź funkcji, wszyscy użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych aktualizacjach poprzez adres e-mail oraz wbudowaną w stronę internetową tablicę ogłoszeń.

Wszelkie zmiany, modyfikacje lub usunięcie jakichkolwiek zasad dotyczących polityki prywatności będą ogłaszane 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie. W związku z tym zaleca się, aby użytkownik regularnie sprawdzał politykę firmy, aby nie ominąć żadnej z tych aktualizacji.

Cel

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków pomiędzy Bitcoin Digital a użytkownikiem korzystającym z usług świadczonych przez firmę.

Egzekucja

Powyższe warunki wchodzą w życie z chwilą, gdy użytkownik zdecyduje się na ich zatwierdzenie i kontynuację korzystania ze strony.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zależności od zmian w odpowiednich przepisach lub usługach. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie aktualizacji. W przypadku jakichkolwiek zmian użytkownik zostanie o nich poinformowany.

Po zapoznaniu się ze zaktualizowaną treścią użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z usługi i rozwiązania umowy.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieznajomości zmian przez użytkownika.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie...