VILLKOR OCH BETINGELSER

Bitcoin Digital är ett automatiserat kryptohandelssystem som tillåter sina handlare att investera i vad som är i linje med att öka värde i en konstant ändrande och fluktuerande ekonomi. Bitcoin Digital kommer att ha godkännande och auktorisation att investera i vissa aktier å ägnar åt sina användare när avtalet är accepterat. Den automatiserade roboten har förmåga att utföra multipla handlingar samtidigt.

Företaget garanterar inte en konstant ökande vinst. Företaget försäkrar dess användare att få verktyg och behövd genomgång för att expandera sitt portfolio.

Genom att tillträda och använda bitcoin-digital.net, så accepterar och godkänner användaren villkor och betingelser. I tillägg, när man använder Bitcoin Digital tjänster, så är man underkastad alla guidelinjer och regler av företagets handlingsstjänster.

Innehållet Bitcoin Digital presenterar är baserat på en handelsrobot som beslutar vilken handelsvara att investera med användarens kryptovaluta på lönsammaste sättet. Efter användaren registrerar, verifierar och loggar in till kontot, så ska uppstarten genomföras. Tjänsterna som användaren får via Bitcoin Digital är webbläsarbaserad. Ingen nerladdning eller installering av mjukvara behövs. Användare kan logga in till deras konto och börja använda Bitcoin Digital och anslutna tjänster med vilken webbläsare som helst. Företaget ska inte vara ansvariga för informationsförluster eller utmaningar att följa uppdateringar resulterat från anslutningsproblem.

Från denna punkt, så kommer deltagande i Bitcoin Digital automatiserade kryptohandelsinvesteringstjänst betyda acceptans av detta avtal. Om en användare beslutar sig för att den inte kan godkänna villkoren skrivna här, så är det strikt rekommenderat att inte använda denna webbsida och dess tjänster.

Bitcoin Digital och alla dess komponenter erbjuds för informativa och finansiella syften. Företaget kan inte hållas ansvarigt för noggrannhet av informationen som ges, fel eller utelämnanden i den informationen eller garanti av viss inkomst eller konstant vinst.

Bitcoin Digital äger Bitcoin Digital och allt dess originella innehåll, funktioner, och funktionalitet. De skyddas av internationell upphovsrätt, handelsmärke, patent, handelshemlighet, och andra intellektuella egendomar eller proprietära rättighetslagar.

Bitcoin Digital reserverar rättigheten att ändra dessa villkor emellanåt. Användarens fortsatta användande kommer betyda acceptans av ytterligare ändringar. Förmoda att modifikation, alternering eller borttagning händer. I det fall, så kommer alla användare att notifieras om alla uppdateringar som har tagit plats via användares e-postadress och webbsidans inbyggda anslagstavla.

Alternering, modifikation eller borttagning av regler gällande sekretesspolicy kommer att meddelas inom 30 dagar innan effekt. Hädanefter, så är det rådgivet att kolla företagets policys för att inte missa uppdateringar.

Syfte

Syfte av dessa tjänstevillkor är att förse rättigheter och obligationer mellan användaren och Bitcoin Digital när användaren använder tjänsterna av Bitcoin-Digital försett av företaget.

Genomdrivande

Villkor och betingelser skrivna ovan blir effektiva så fort som använderan väljer att godkänna och gå vidare.

Företaget reserverar rättigheten att göra ändringar enligt ändringar i relevanta lagar eller tjänster. Användaren är ansvarig för att kolla uppdateringar reguljärt. I fall om någon alternering, så kommer användaren att notifieras.

Efter att du sett det uppdaterade schemat, så har användare valet att sluta använda tjänst och avbryta avtalen.

Företaget ska inte hållas ansvariga för skada resulterad från användarens brist på medvetenhet av ändringar.

Ansluter dig till den bästa mäklaren för din region ...